Strona główna
BUDOWA
Wykopy, przygotowanie placu budowy, rekultywacja, melioracja

Świadczymy usługi koparką w zakresie:
 - wykopy (piwnice, fundamenty, zbiorniki, oczyszczalnie)
 - nasypy
 - kształtowanie i niwelacja terenu
 - rekultywacja terenu
 - stabilizacja podłoża
 - podbudowy pod posadzki przemysłowe
 - roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
 - porządkowanie terenu przed i po budowie
 - roboty wodno-kanalizacyjne

 
Budowa
Realizowane
Galeria
Zakres usług
Renowacja
Roboty ziemne